Legendy
o czym jest legenda



Legenda o Wandzie, co nie chciała Niemca
Legendarna księżniczka Wanda (córka króla Kraka) wciąż odrzucała natrętne zaloty Rytygiera, króla Alemanów. W końcu Niemiec najechał polskie ziemie, ale nasza armia odparła atak. Księżniczka, by więcej nie prowokować napaści rzuciła się do Wisły.